Guido Brillen
 
 

Privacyverklaring AVG wet

Privacyverklaring AVG wet

Wij Guido Creatieve Brillen, zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de mooiste monturen, de beste glazen en de modernste contactlenzen, aangevuld met onze professionele dienstverlening. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Guido Creatieve Brillen verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

Guido Creatieve Brillen beperkt het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerkt Guido Creatieve Brillen de volgende gegevens: NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht; Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen; De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen en contactlenzen; Onze financiële administratie; Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor het kijken; Wij delen uw gegevens met uw zorgverzekeraar, alleen als wij voor u declareren of indien u ons vraagt om te kijken wat uw vergoeding is.
Guido Creatieve Brillen bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen via persoonlijke inlog voor eigenaar en personeel. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen blijven herstellen bij incidenten die het kijkcomfort beïnvloeden. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Guido Creatieve Brillen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met:

Guido Creatieve Brillen
Langestraat 124
7891 GH Klazienaveen

Contactpersoon: Guido Spannenburg
Telefoon: 0591 311823
E-mail: info@guidobrillen.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl